Ur Bykiston » Jubileum 2012 » Historieskrivning

Historieskrivning

Under jubileumsåret arbetar vi med att dokumentera ”Ur Bykistons” historia. En kort, traditionell historik kommer att sammanställas under hösten. Även här på hemsidan kommer vi att ta upp historia och bakgrund till Ur Bykiston och hembygdsgården Arstu ur många olika perspektiv.

Olika typer av dokumentationer av verksamheten har blivit aktuella under året. Fotografier berättar en viktig del av historien kring bykiston. Inför jubileumsutställningen gjordes dessutom intervjuer med aktiva inom sommarteatern och under hösten läggs ljudfiler upp med dessa berättelser.


 » Om Ur Bykistons bakgrund
 » Om de medverkande, fotografier och intervjuer