Ur Bykiston » Jubileum 2012 » Jubileumsutställning

Jubileumsutställning

En tvådelad utställning uppmärksammar jubileumsåret.
Under läsåret 2011–12 har en utställning planerats inom ramarna för MI-kursen ”Bykiston”. Fotograf Andreas Westerberg har fungerat som kursledare och tillsammans med kursdeltagarna arbetat fram ett varierande utställningsmaterial, bland annat bestående av fotografier, ljudinspelningar, filmsekvenser och dokument kring Bykistons historia.

Den andra delen av utställningen står den lokalhistoriska gruppen Aktiv Närkultur för. Här inbjuds åskådarna att prova på olika ingredienser i bondens vardagsliv, till exempel att använda en separator. Aktiv Närkultur har i sin del av utställningen inriktat sig på att lyfta fram den kontext som teatern på Arstu är inplacerad i.

Under sommaren 2012 kommer utställningen att förevisas i ekonomibyggnaderna på Arstu. Fritt inträde till själva utställningen.


Vernissage: 5 juli 2012 kl. 19

Övriga visningar en timme innan Bykistons föreställningar:

7.7 kl. 18
8.7 kl. 18
11.7 kl. 18
13.7 kl. 18
14.7 kl. 18
15.7 kl. 14
15.7 kl. 18
18.7 kl. 18
19.7 kl. 18

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Jubileumsutställningen öppnades torsdagen den 5 juli i underbart sommarväder. Vernissagen hade drygt 50 besökare, som skålade i tappadreck, bjöds på gammaldags plockmat och minglade på Arstubacken under ett par timmars tid. Utställningens många olika inslag uppskattades. Video- och ljudkollaget var välbesökta. Att få prova på att veva separatorn var nog kvällens stora hit, även om de yngsta besökarna uppskattade att byka på gammaldags vis. Alla de fina fotografierna väckte också många minnen.

 » Om Aktiv Närkultur och deras publikationer