Ur Bykiston » Jubileum 2012 » Noter

Noter

En viktig del av Bykiston-konceptet är Martin Nordmans kluriga vistexter på Petalaxdialekt, som han skriver till traditionella melodier. Visorna ur Bykiston har aldrig funnits i notskrift. De har lärts ut på gehör tillsammans med spelmannen utgående från Martins text. Som en del av jubileumsprojektet ”Lokalhistoria för framtidstro” kommer vi nu för första gången att arbeta fram noter till visorna.

Vi börjar med att skriva noter till de visor som finns med i de nyskrivna manuskripten som ingår i projektet. Också de visor som finns med på CD-skivan prioriteras. I det här skedet finns inget beslut på hur noterna ska användas i framtiden, men vi funderar bland annat på om man kunde ge ut ett litet nothäfte, som kunde användas av traktens skolor och musikintresserade.

 » Noter till Petalax plegarin
 » Gå till visor ur Bykiston
 » Inspelade visor ur Bykiston