Ur Bykiston » Jubileum 2012 » Nya manuskript

Nya manuskript

De allra flesta pjäserna som har uppförts som "Bykistor" har specialskrivits för spelplatsen Arstu utgående från lokalhistorien i Petalax. Några undantag finns dock, när existerande pjäser har bearbetats för att passa in vid Arstu och i Petalax.

Som en del av jubileet arbetar vi med alla gamla originalpjäser och sammanställer tre nya helheter. Den första av dessa används för jubileumspjäsen 2012. Bykistons mångårige regissör Rafael Frans står för urvalet och bearbetningen till nya, fungerande helheter. Under hösten tas ytterligare två nya manuskript fram.

Under hösten kommer de nya pjäserna också att "översättas" till standardsvenska, så att andra teatrar som vill jobba med lokalhistoriskt material kan använda dem.

 » Till tidigare uppsättningar av Ur Bykiston
 » Jubileumspjäsen - det första av de nya manuskripten