Byggnader m.m. » Arstu » Arstus historia

Historien om Arstu och familjen

De tidigaste uppgifterna som finns om familjen som bodde på Arstu är från slutet på 1700-talet. Historien börjar med Abraham Andersson, som föddes 1769 eller 1770 i Perusniemi by Pukkila socken. Han gifte sig med Gustava Justina Jakobsdotter, som var född 1774 i Närvijoki. I detta äktenskap föddes 6 barn.

Familjen bodde som torpare i Jurva 1798-99 och kom år 1800 som torpare till prästen i Pörtom Velkmossa. De bodde på det så kallade ”prästtorpet”. I början av 1800-talet inmutade och köpte Abraham Andersson delar av Österback hemman i Nyby by i Petalax socken – det vill säga det som i dag är känt som Arstu.

Hustrun Gustava dog 1809. Abraham gifte sig då med Beata Mattsdotter, född 1775 i Petalax. I det andra äktenskapet föddes 3 barn. Abraham dog 1852 i ”ålderdom”, som det står i kyrkboken.

I kyrkboken finns antecknat att Abraham läser och skriver finska samt att han var ägare till Nya Testamentet och två värdsliga böcker. Han lärde också alla sina barn att läsa och skriva.

Abraham var tydligen en färgstark person, det berättas att familjen den första vintern på Arstu bodde i den nyuppförda rian och ytterligare att Abraham i månskenet på nyårsnatten satte ut kött som lockbete för varg samt att han sköt vargen genom dörrspringan från logen.

I tingsprotokollet från Närpes Härad finns anteckning om att Abraham en söndag haft besök av en finskspråkig granne och att de två smakat på ”det hembränta”. När grannen på ostadiga ben vandrade hemåt mötte han länsman som med hästskjuts var på hemväg från tinget i Närpes. Det blev utredning och båda gubbarna dömdes att sitta i skamstocken, för de var i lag förbjudet att supa på söndagen. I ett annat tingsprotokoll hade han fällts för ”äventyrande” av trafiksäkerheten när han varit på besök hos sin äldste son som bodde på Gabbelshemman i Övermark och på hemresan kört i spårrsträck. 

Den sjunde i ordningen av Abrahams barn sonen Matts född 24 januari 1813 övertog hemmanet efter fadern. Han var tydligen en fridsam man för i de källor vi haft tillgång till finns inga anteckningar om vare sig beröm eller straff.

Matts son Johan-Erik född år 1840 och hans hustru Maja-Lisa också född 1840 blev följande husbondsfolk på Arstu. Johan-Erik var liten och gick därför i folkmun under namnet Arstu Liss Jonerik. Han led också av hälta, om detta var medfött eller under livets gång annars bekommet är inte känt. Hans ”krycka” finns fortfarande uppbevarad i hembygdsgården.

Det var under Liss Joneriks tid som de nuvarande byggnaderna på Arstu uppfördes. Att Liss Jonerik varit en noggrann och erfaren byggare märks i många detaljer av det arbete han utfört.

Joneriks och Maja-Lisas äktenskap förblev barnlöst. De adopterade Joneriks bror Karls barnbarn Hilma född 1888 och hon gifte sig med Emil Vestberg. Hilda blev den sista som bodde i Arstugården. Hon avled år 1957. Hennes barn sålde sedan gården till Petalax hembygdsförening år 1980.

Släktens ättlingar lever idag i Finland, Sverige, USA och Canada.

 

 » Till invigningstal vid Arstu år 1981