Muséet

Hembygdsmuséet i Petalax

Hembygdsmuséet står på kyrkbacken, mitt emot församlingshemmet. Muséet utgör en viktig del av de traditionella byggnader som hembygdsföreningen äger på kyrkbacken.

Huset som museet är inrymt i var förr i världen landbondsstuga. En landbonde var arrendator på ett hemman, så han ägde alltså inte själv sin mark utan hyrde den. Huset blev sedan prästens drängstuga, och senare användes det av församlingen bland annat för läsförhör, söndagsskola, juniorsamlingar och även som skola.


Foto: JB 2012

En omfattande renovering av muséet inleddes våren 2011. Golvvasorna visade sig vara helt ruttna, vilket ledde till att besökare inte kunde tas emot innan de var utbytta. Renoveringen är nu färdig. För närmare uppgifter och bokning av besök, kontakta någon i styrelsen!


Foto: JB 2012
 

Nedre våningen i muséet är intrett som en gammaldags bondstuga, med farstu, farstukammare, storstuga och kammare. På övre våningen finns samlingar av olika slags föremål. Använd länkarna i menyn till vänster för att se bilder från de olika rummen.
 

 » Om hur man började samla in museiföremål i Petalax
 » Kontaktuppgifter
 » Petalax hembygdsmuseum på Österbottens museiportal
 

 

Karta över museibyggnaderna på Kyrkbacken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: JB 2012

1. Muséet 2. Lånemagasinet
3. Lennias 4. Kaalas-Marias
5. Jossinas 6. Väderkvarnen

 

 » Ladda ner kartan i pdf-format