Föreningen » Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande Kerstin Knip.
Styrelsemedlemmar och ersättare: Lisbet Östman, viceordförande, Leif Hemgård, sekreterare, Margareta Björkholm, Karl-Gustav Hultholm, Mia Salo, Ingmar Smeds, Ulrika Vest-Berglund, Heidi Jansson, Annika Söderlund, Eivor Westberg, Lisbeth Johansson och Kaisa Nyroos.


Kommittéer år 2020

Fastighetskommiten:  Sammankallare Håkan Knip, Ingmar Smeds; Karl-Gustav Hultholm,  Manne Storgård och Leif Hemgård..

Kommittén för hembygdsmuséet:  Sammankallare Margareta Björkholm; Gunvor Hyöty, Solbritt Moss, Maj-Lis Sjöberg, Heidi Jansson och Maj-Len Stenbacka

Kommittén för Arstu:  Sammankallare Eivor Vestberg, Elisabeth Kull, Håkan Knip, Matts Vikman, Lisbet Östman och Mia Salo.

Teaterkommittén:  Sammankallare Lisbet Östman; Lisbeth Johansson, Håkan Knip, Kerstin Knip, Mia Salo, Jaakko Salo och Ulrika Vest-Berglund.

» Hembygdsföreningens kontaktuppgifter