Om man vill läsa mera om Sölferarm så finns information i Petalax historia del 1 med start från sidan 189.