Produkter » Inspelade visor » Mera visor

Mera visor ur Bykiston

C-kassett utgiven 1988, pris: 5 €

Innehåll:

 • Inledningssång
 • Förlovningsvisa
 • Hannesas sommarnöje
 • Sytningskontraktet
 • Tattarvisan
 • Pigvisan
 • Väntan
 • Nykterhetsmissionen
 • Kalleas amerikaresan
 • Inledningssång II
 • Läsförhöret
 • Sytningshjonets klagan
 • Lördagsdansen
 • Gobbanas vison
 • Fiske-turen
 • Hannesas kärleksvison
 • Anjas bekymmer
 • Avslutning

Texter: Martin Nordman
Sång: Carina Nordman, Elisabet Hemming, Harry Nordström, Gustav Nordman, Ola Björkholm, Mikael Nygrund, Martin Nordman, Klas Prost, Ingmar Stam, Karl Båskman
Musiker: Kjell Lolax (dragspel, keyboard), Henrik Berg (bas, gitarr, cittra, kazoo)
Inspelning: Kjell Lolax