Produkter » Inspelade visor » Samlade visdomar

Samlade visdomar ur Bykiston

CD-skiva utgiven i början av 2000-talet, innehåller utvalda godbitar från kassetterna.
Pris: 10 €

 • Inledningssång
 • Moschinas ungdomsminnen
 • Läsförhöret
 • Hannesas minnen
 • Tattarbesök
 • Moschinas recept
 • Auktionsvisan
 • Marknadsvisa
 • Plegarin
 • Pigans friardröm
 • Fina å jag har en grannan tupp
 • Jag tenkt jag sku skaff me in piig
 • Ongkaaschtiidin ji föbii
 • Föschta gangon
 • Fisketuren
 • Om ni lovar
 • Jag ji in glad polis
 • Så bister kall
 • Från artonhondrasextitvoå
 • Lördagsdansen
 • Hannesas kärleksvison (enl. konvolutet Tures/Petalaxschottis)
 • Sytningskontraktet
 • Sytningshjonets klagan
 • Avslutningssång

Texter: Martin Nordman
Sång: Carina Nordman, Ann-Christine Källroos, Elisabet Hemming, Kaisa Nyroos, Harry Nordström, Gustav Nordman, Ola Björkholm, Mikael Nygrund, Martin Nordman, John Backgren, Klas Prost, Ingmar Stam, Karl Båskman
Musiker: Lars Nygrund (dragspel), Folke Engblom (dragspel), Henrik Berg (bas, gitarr, cittra, kazoo), Ture Häggblom (fiol), Kjell Lolax (dragspel, bas, keyboard)
Inspelning: Kjell Lolax/AIM-Studio

 

» Om visorna i Bykiston
» Om notskrivning av Bykistonvisor