Ur Bykiston » Scener

Scener ur Bykiston

Under åren har de mest varierande teman avhandlats på Arstus gårdstun i de olika Bykistonpjäserna. Här kommer vi att bjuda på ett smakprov bestående av en samling filmklipp. Materialet sammanställdes ursprungligen inför jubileumsutställningen sommaren 2012. Samtliga inspelningar är gjorda av Petalax lokal TV.

 

Bykiston II från sommaren 1983 är den tidigaste pjäsen som filmades. I det här klippet får vi se Fia och Hannes (Elsie och Gustav Nordman) demonstrera sin nya separator för grannarna Mickasin och Linnea (Karl och Elin Båskman). Fasson (Sylvia Nordström) håller dock på att sabotera det hela...

 

I Bykiston III år 1984 förevisades hur en hemmansauktion kunde gå till förr i världen. Klippet inleds med en en vers ur "Auktionsvisan". Mäklaren (John Backgren) och protokollsföraren (Karl Båskman) öppnar auktionen och Mågon (Göta Hofman) får första köpet.

 

I Bykiston IV år 1985 anordnades också läsförhör på Arstu. Prästen (Martin Nordman) och klockaren (David Lindström) kontrollerar tillståndet i församlingen. Linnea (Elin Båskman) redogör för Mickasinas familjen.

 

I Bykiston IV 1985 får man på Arstu besök av romer, som bedriver handel av alla de slag. Hannes (Gustav Nordman) och Hugo (Charles Österbro) funderar på att sälja Pålle åt köpmannen Alex (Mikael Nygrund) - bara priset blir bra.

 

I Bykiston V år 1986 arbetade kvinnorna på Arstu med att stoppa täcken. Under tiden förklarar Fia (Elsie Nordman) för Anja (Carina Nordman) hur det riktigt förhåller sig med kvinnans plikter i livet. Med på scenen är också Sylvia Nordström.

 

I Bykiston V år 1986 blir Hannes (Gustav Nordman) orolig över att dottersonen Anders inte visar något intresse för de lämpliga, giftasvuxna flickorna. Han tar saken i egna händer och kallar på Linnea (Elin Båskman) för "ti laag åm", d.v.s. kärleksmagi. Men magins kraft visar sig vara större än väntad... Detta är mångårige manusförfattaren Martin Nordmans favoritscen.

 

I Bykiston VI år 1987 roar sig småpojkarna med att gå på styltor, och till och mad Hannes (Gustav Nordman), gamla karln, kan inte låta bli att pröva några gånger. Tekniken sitter inte riktigt som den ska, men det verkar inte bekymra honom. Fia (Elsie Nordman) är inte imponerad.

 

I Bykiston VII år 1988 behandlades fattigåren på 1860-talet. Gårdsfolket på Arstu, Anders (Peter Bjurs) och Anja (Carina Norman) samt Fia och Hannes (Elsie och Gustav Nordman) far till Sverige för att klara vintern. Lite tid för kärlek finns trots allt.

 

I Bykiston VIII år 1989 var det aktuellt med barnens giftermål i de olika stugorna på Arstu. Då Anders (Peter Bjurs) kommer hem har Hannes och Fia (Gustav och Elsie Nordman) gjort vissa överenskommelser med Mickasin (Karl Båskman). Med i dramat är också klockaren (Ingmar Stam).

 

I Bykiston IX år 1990 berättades om ett knivslagsmål i Petalax som inträffade i slutet av 1800-talet Dådet fick dramatiska följder, domen blev halshuggning men omvandlades senare till livstids straffarbete i Sibirien. Här ser vi Ant (Peter Bjurs) på väg till lördagsdans. Pojkgänget (Anders Viklund, Tom Videgård, Sören Fant) muckar gräl, medan hans syster (Carina Nordman) försöker lugna ner situationen

 

I Ur Bykiston XI år 1992 var det smuggling som utgjorde temat. Länsman (Ingmar Stam) misstänker att det finns smuggelkaffe på Arstu och gör en husundersökning tillsammans med konstaplarna Krut (Hans Snickars) och Kraft (Torbjörn Strömsbäck). Moschin (Harry Nordström) och Mickasin (Karl Båskman) vet mer än de borde, medan småpojkarna (Jim Videgård, Fredrik West) gärna hjälper till. Flickorna på gården (Ann-Christine Källroos, Carina Nordman, Sofia Vesterback) hjälper till att gömma undan kaffet, medan det äldre kvinnorna mest är nyfikna.

 

Ur Bykiston XV år 1996 handlade om livet på hemmafronten under andra världskriget. Handelsn på svarta börsen blomstrade, vilket utnyttjades av gårdsfolket på Arstu när det annars var dvårt att få tag i varor. Här handlar Moschin (Harry Nordström) med stadsfrun (Carina Nordman).

 

I Ur Bykiston XIX år 2000 handlade det om gästgiveriverksamhet. Pigan Selma (Carola Sandström) och drängen Ville (Peter Bergqvist) öppnar i smyg gästgiveri på Arstu då husbonden är bortrest. En av gästerna, en tysk försäljare (Lars Nygrund) anländer här till gården.

 

Ur Bykiston XXII år 2003 berättade om hur livet på landet moderniserades, med kreaturlöst jordbruk och rinnande vatten i husen. I den här scenen ser vi dock hur man reagerar på eldsvådor. Karlarna (Frank Lundmark, Jaakko Salo) är obekymrade, medan den utbyss trähandlaren (Magnus Nygård) blir upprörd. Gårdens kvinnor (Christel Lassfolk, Kerstin Knip) tar tag i släckningsarbetet.

 » Översikt över tidigare produktioner
 » Till årets uppsättning
 » Info om biljettbokning
 » Bykiston i siffror: statistik