Ur Bykiston » Spelplatsen

Spelplatsen

Sommarteaterverksamheten i Petalax har alltid varit nära förknippad med hembygdsgården Arstu i Nyby. Samtliga pjäser som har framförts i hembygdsförenings regi har specialskrivits eller omarbetats för att handlingen ska passa bra att framföra på Arstus gårdstun.

Arstus läktare är byggd ovanpå fähustaket, vilket medför en lutning som ger god sikt. Läktaren rymmer 356 åskådare. Under soliga kvällar rekommenderar vi att man tar med sig solglasögon och skärmmössa för att undvika att kvällssolen stör teaterupplevelsen. Alla bänkrader har ryggstöd.

Adress: Nybyvägen 185, 66240 Petalax

 » Om hembygdsgården Arstu