Ur Bykiston » Bakgrund

Bakgrund

Petalax hembygdsförening gav ut Petalax historia, en traditionell bygdehistorik i två band, i början av 1980-talet. I samband med detta började man planera en sommarteaterföreställning som bland annat skulle bygga på material som tagits fram ur Petalax gamla sockenarkiv. Avsikten var dels att åstadkomma en historieskrivning i sådan form att den skulle intressera en större publik än de böcker som gavs ut och dels att tillföra föreningen medel som man kunde finansiera Petalax historia-projektet med.

Den första sommarteaterpjäsen med namnet ”Bykiston” uppfördes 1982, då hembygdsgården Arstu i Nyby, Petalax, precis hade köpts av föreningen. ”Ur Bykiston” kom att bli en av de centrala delarna av Petalax hembygdsförenings verksamhet. Under 26 år i följd uppfördes ”Ur Bykiston”, en ny pjäs varje år.

Hembygdsgården Arstu befolkades av smått legendariska rollkaraktärer som Moschin, Arstu-Hannes och Arstu-Fia, vilka återkom år från år. En läktare som rymmer 356 personer byggdes på fähustaket. Bykiston var under sin glansperiod en mycket populär sommarteater som kunde locka ca femtusen besökare under en sommar. Sammanlagt har ca 80 000 åskådare sett pjäserna under de första 30 åren. I en liten by som Petalax blev ”Ur Bykiston” ett verkligt stort fenomen, som engagerade långt fler än amatörskådespelarna.

”Ur Bykiston” kan sägas vara generell bygdehistoria i dramatiserad form, i mångt och mycket baserad på händelser utspelade i Petalax. Samtidigt behandlar ”Ur Bykiston” livet på landsbygden i en form som är lätt att ta till sig även för den som saknar lokalanknytning. Detta är någonting unikt och en viktig historieskrivning.
 

» Om hur teaterverksamheten fick sin början
» Om namnet "Ur Bykiston"
» Om hembygdsföreningens verksamhet