Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Jossinas

Jossinas eller Kålta-Erkas stugon

Jossinas stugon finns högst uppe på Kåltaback, bakom Marias stugon på Kalkärrsidan av kyrkbacken. Jossinas stugon var förr i världen känd som Kålta-Erkas. Stugan tros vara den äldsta av backstugorna på Kåltaback.


Foto: JB 2016

Enligt uppgift ska den här stugan vara uppförd här på Kåltaback år 1876. Om det då rörde sig om en nedmonterad och här uppförd stuga eller eventuellt om ett nybygge, vet ingen. De som uppförde stugan var Erik (Kålta-Erk) och hans hustru Sofia (Fia) Finne. De hade nio barn: Några dog i späd ålder. Janne var polis i Vasa. August tog i Amerika efternamnet Severin och hade byggfirma. En son arbetade på en stor fiskebåt, föll i havet och drunknade. En son hette Reinhold. Dottern Vendla var den  enda som stannade kvar i Petalax. Fia hjälpte barn till världen. Hon bistod också då kor kalvade och problem uppstod. 

1917 köpte Johannes Nordman (25.9.1883–18.8.1965) stugan på auktion efter att Erik hade dött. Han gifte sig sedan med dottern i huset, Vendla (16.5.1872–14.2.1959). Johannes kallades allmänt Jossin, vilket han uppfattade som ett öknamn. Jossin härstammade från Toby och han var en mångsysslare. Han var ofta anlitad skomakare, timmerman samt den som skötte gravgrävningen. Dessutom hjälpte han bönderna med olika sysslor.

Då Jossin dog 1965 testamenterade han stugan åt dottern i huset, Ester, och dotterdottern Eva. Ester och hennes man Einar Braberg gick ofta runt i trakten dragandes kärror, på vilka de samlade in lumpor och djurben, som sedan såldes vidare. Dessutom köpte de upp tagel från häst- och kosvansar. Tillsammans med sin dotter Eva städade Ester många år på Petalax folkskola. Ester, Eva och Evas dotter Margareta flyttade till Luleå, Sverige, år 1970.  Ester dog 1996. Stugan användes som sommarbostad av familjen tills Petalax hembygdsförening köpte den år 2010.

2014 grundrenoverades stugan för att även i framtiden kunna stå kvar på sin givna plats på kyrkbacken och påminna kommande generationer om backstugornas betydelse. Petalax hembygdsförening erhöll 2013 Leaderfinansiering via Auktion Österbotten r.f. för iståndsättning av Jossinas stugon och föreningen har nu aktsamt renoverat och iordningställt stugan så långt det  varit möjligt. Finansiering erhölls även från Svenska kulturfonden och från Sparbanksstiftelsen i Petalax. Eftersom stugan var bebodd ännu på 1950-talet har den inretts i 50-tals stil. Vedspisen finns kvar.  

Se Petalax Lokal-TVs fina inslag från återinvigningen av stugan i januari 2014:

 

Jossinas stugon är ett värdefullt kulturarv för kommande generationer och en viktig del av backstugusittarkulturen på kyrkbacken. Den kommer att användas dels för föreningens eget behov av varma utrymmen, dels för Petalaxbornas behov av samlings- och mötesutrymmen.

Med tanke på användsmöjligheterna har vatten- och avlopp dragits till stugan. En vattenklosett har installerats, likaså ett minikök. Föreningen har även fått möjlighet till att ordna servering och tillgång till toalett då olika museala tillställningar ordnas på området.

Byggnadsarbetet var utgett på entreprenad till Kb Sanifast Ky. Ca 900 talkotimmar har Petalaxborna satsat på huset. Duktigt gjort!

Trädgården kommer ännu att iordningställas hösten 2015. Målsättningen är att det skall bli en gammaldags trädgård med perenner och örter.

   

Jossinas stugon i inköpsskick 2012 och efter renoveringen.
Foto: JB