Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Lånemagasinet

Lånemagasinet


Foto: JB 2012


Alla byar hade ett lånemagasin förr i världen. Där förvarades säd, som byns bönder kunde låna av i dåliga tider. Lånemagasinet i Petalax finns uppe på kyrkbacken, precis utanför stengärdesgården runt kyrkgården. Magasinet på kyrkbacken är ett kronomagasin, vilket innebär att dess verksamhet lydde under kronan och var en del av den statliga förvaltningen. I dag används magasinet som hembygdsföreningens lager.
 


Foto: JB 2012


Fattiggubben som finns på lånemagasinets vägg tillverkades 1860 av snickaren, skräddaren och spelmannen Johan Bergman, även kallad Dal-Jåss, från Pörtom. Bergman var en ofta anlitad tillverkare av fattiggubbar, gubbar som han har gjort finns bland annat också i Pörtom, Malax och Solf.