Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Marias

Kaalas-Marias stugon


Foto: JB 2012


Kaalas-Marias stugon ligger på Kåltaback bakom infarterna till kyrkgården. Kaalas-Mari, som egentligen hette Maria Fant, var gift med Prest-Kaal. De köpte antagligen stugan på 1910-talet av Karolina och Venla Blom. Stugan tros ha flyttats från Läirhagan under 1900-talets första år. Förutom stugan finns också en uthusrad och en brunn på gården.Foto: JB 2012


Mari bodde i sin lilla stuga fram till 1950-talet. Hon hjälpte till med olika sysslor i gårdarna i byn. Ännu efter hennes död användes stugan som boningshus, då den hyrdes ut till olika familjer. Hembygdsföreningen köpte in stugan och har återinrett den ungefär som då Mari bodde där. Tanken är att Marias ska vara ett exempel på hur en enkel stuga kunde se ut under 1900-talets första halva.