Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Väderkvarnen

Väderkvarnen

     

Foto: JB 2012

Det har "alltid" funnits väderkvarnar på Thorsberget i Petalax. Den kvarn som stod där vid sekelskiftet 1800/1900 var känd som Back-Mattas kvarnen. Men då de gamla kvarnarna inte längre användes blev de småningom i dåligt skick och revs. Den nuvarande kvarnen har flyttats från Korsnäs som ett minne från förr. Den står uppe på Thorsberget norr om klockstapeln och syns bäst från Thorsbergsvägen. Kvarnen försågs med nya vingar 2010.

De traditionella väderkvarnarna i Petalax såg inte ut som den kvarn som i dag står på Thorsberget. De hade ett stort nedre hus, där kvarnstenarna fanns. I det lilla övre huset fanns enbart vingbomen och kugghjulen som förmedlade vindkraften till stenarna. Den nuvarande kvarnen har egentligen bara ett stort överhus med en fot under.

Kvarnen har restaurerats sommaren 2019, fått nya vingar, förmyllats och förgyller nu sin plats på Kyrkbacken.