Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Lennias

Lennias stugon


Foto: JB 2016

Lennias stugon finns på Kåltaback, tvärs över Kallkärrvägen från Marias stugon. Stugan kallades förr i världen Kålta-Frenkonas, och Frenkon kan vara en förkortning av Fredrika. Kvinnan som bodde här var jordemor, vilket innebär att hon var en "klok gumma" utan formell utbildning som hjälpte till vid förlossningar. Stugan köptes av Valentin och Maria Masalin, som ägde mejeriet i byn. Lenni, det vill säga Lennart, var en av deras söner.
 


Foto: JB 2012

Lenni var kyrkvaktmästare i många år. Han hade tidvis dessutom både höns- och minkfarm bakom sin stuga. Lenni var myckiet intresserad av nyheter, så som radioapparater. Lennias kommer eventuellt att inredas med föremål från skolan förr i världen. På tomten finns också ett litet uthus.