Byggnader m.m. » Kyrkbacken » Vision

Hembygdsföreningens vision för kyrkbacken

På kyrkbacken finns det egentliga hembygdsmuseet samt tre s.k. backstugor. Tre av dessa byggnader renoveras just nu. Vår plan är att inreda stugorna i olika tidsanda.

Själva hembygdsmuseet är litet och planerna är att nedre våningen ska inredas som en bondstuga runt sekelskiftet 1900. Här ska också finnas möjlighet att ordna mindre utställningar. På vinden finns olika samlingar av föremål, som använts i det gamla bondehemmet. 

Marias stugon är den enda byggnad som inte kommer att renoveras. Här ska interiören härröra från ca 1930-talet, då Mari bodde här. Jossinas stugon (nyligen införskaffad) ska minna om 1950-talet. I Lennias stugon var det egentligen meningen att textilier skulle inrymmas, men just nu funderar vi över om vi ska samla gamla skolföremål här. 

Kyrkbackens museiområde ska vara tillgängligt för allmänheten. Här ordnas välbesökta samlingar med ett visst tema en gång i veckan i juli. Annars kan man kontakta någon av styrelsemedlemmarna för ett besök.


Hembygdsföreningens byggnader med kyrkan i bakgrunden.
Kåltaback i slutet av maj 2012. Foto: JB 2012