Ur Bykiston » Tidigare produktioner » Statistik

Statistik för de 30 första åren

Sammanlagt antal år 1982–2007:

 • pjäser: 26
 • textskrivare: 4
 • regissörer: 2
 • skådespelare: 119
 • spelmän: 6
 • sufflörer: 11
 • åskådare: ca 80 000
 • flest åskådare per år: 5000
 • platser på läktaren: 355
 • husbönder på Arstu: 17
 • husmödrar: 10
 • syttningshjon: 9
 • pigor: 18
 • drängar: 12
 • präster: 6
 • poliser: 5
 • dömda till döden: 1
 • trollkunniga: 7
 • tontgåbbar: 1
 • musikkassetter: 3
 • CD-skivor: 1
 • förstaplatser på sommartoppen: 1

Statistiken bygger på de uppgifter som har angetts i programbladen under åren och interna uppgifter inom hembygdsföreningen.